Intuïtieve gebruikers ervaring

Gelezen Artikel

The Secret to Designing an Intuitive UX : Match the Mental Model to the Conceptual Model

Mentaal- vs Conceptueel model

Het ontwerpen van goede producten heeft te maken met het goed vertalen van het mentale model naar het conceptueel model.

Mentaal Model: Het interpreteren van de verwachte werking van een product op basis van ervaring uit het verleden.

Als een idee wordt uitgelegd aan een persoon, maakt deze persoon zich een voorstelling hoe dit idee eruit gaat zien en werken. Deze voorstelling gebeurt op basis van ervaringen uit het verleden die enige raakvlakken hebben met het geschetste idee.

Conceptueel Model: Het conceptueel model is het onderliggende uitgewerkte idee achter een product. Als een gebruiker het product ziet, de schermen, de knoppen, de interactie, ziet hij een representatie van het conceptueel model.

Wanneer is er een hoge leercurve?

  1. Als het Mentaal model van een gebruiker niet overeenkomt met het conceptueel model.
  2. Als er bij het maken van het conceptueel model geen rekening is gehouden met het mentaal model van de gebruikers.
  3. Als er niet met alle soorten gebruikers (persona) rekening is gehouden in het ontwerpproces.
  4. Als het conceptueel model een representatie is van de database/ hardware, in plaats van het mentaal model van de gebruiker.

Als je bij voorbaat weet dat het mentaal model van de gebruiker niet klopt met het conceptueel model, omdat de geachte gebruiker geen goed referentie kader heeft, kan je de gebruiker voorbereiden d.m.v. een introductie video/ pamflet.

Quotes

  1. understanding what the users’ mental models are (with task analysis, observations, interviews, etc), or
  2. designing a conceptual model to fit the users’ mental model (interface design, iterations, validation testing, etc).

Published on